Gymnastikkhjul Blå Gruppe

Hvor: Hallen

Tid: Torsdag 18.00-19.30

Trenere: Nora Johannessen Pedersen + hjelpetrenere