Gymnastikkhjul Grønn Gruppe

Sted:  Hallen

Tid: Tirsdag 16.00-17.30

Trenere: Ida Haugen + hjelpetrenere