Registrering/betaling/priser

Spydeberg turnforening bruker registrerings- og betalingssystemet MySoft. Betaling vil fordeles på årlig kontingent (betales på våren) og treningsavgift per semester (vår og høst).

  Årskontingent Treningsavgift vår 2018 Treningsavgift høst 2018 Total årsavgift
3-6 år 150,- 450,- 450,- 1 050,-
6-10 år 150,- 650,- 650,- 1 450,-
11 år + 150,- 1 000,- 1 000,- 2 150,-
Gymhjul 150,- 650,- 650,- 1 450,-
Gymhjul konkurranseparti  150,- 1 000,- 1 000,- 2 150,-
Aerobic 150,- 1 300,- 1 300,- 2 750,-

På aerobic tilbys også drop-in timer til 100,- per gang og klippekort (10 klipp til 800,- og 5 klipp til 450,-).
NB! Ulykkesskadeforsikring gjennom Spydeberg turnforening gjelder kun for registrerte medlemmer.

Nye medlemmer: Klikk her for å komme til registrerings- og påmeldingsskjema. Fakturagebyr på 20,-/halvår tilkommer

Eksisterende medlemmer: Klikk her for å komme til påmeldingsskjema (bruk tilsendt brukernavn og passord fra forrige sesong)

 

Spørsmål?
Charlotte Andresen (930 47 309, charlotte@spydebergturn.no) eller
Nina Sølvberg (480 42 153, ninasolvberg@gmail.com)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s