Varsling

Opplever du uetiske, kritikkverdige eller bekymringsmessige forhold knyttet til Spydeberg turnforening eller våre medlemmer?

Vi vil gjerne høre om det, og bistå med med mulige løsninger eller hjelp.

Vi tar alle varsler alvorlig, og behandler alle saker fortrolig.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål, tilbakemeldinger eller bekymringer.

Eksempler på saker du kan varsle om (listen er ikke uttømmende).

  • Mobbing
  • Fysisk-, psykisk, seksuell trakassering eller overgrep
  • Diskriminering
  • Uforsvarlige situasjoner på trening/konkurranser
  • Brudd på retningslinjer
  • Rus/alkoholmisbruk
  • Doping
  • Psykisk helse, inkludert spiseforstyrrelser

Kontaktpersoner:

Nina Sølvberg
ninasolvberg@gmail.com
48042153

Advertisement